Staw dłoni i palców

Ręka to część kończyny górnej, która składa się z nadgarstka, śródręcza i palców. Potocznie ręka nazywana jest dłonią, zaś jako rękę zwykliśmy określać całą kończynę górną. W budowie dłoni możemy wyróżnić szkielet który składa się z 27 kości:

Szkielet ten dzielimy go na kości nadgarstka, śródręcza i palców.

Nadgarstek (carpus) składa się z ośmiu małych kosteczek, które ułożone są wzdłuż w dwóch równoległych do siebie szeregach.

staw-dloni-palcow-hyalutidin-hyaluronan-com

W szeregu bliższym licząc od strony promieniowej do łokciowej swoje miejsce mają:

-kość łódeczkowata (os scaphoideum),

-księżycowata (os lunatum)

-trójgraniasta (os triquetrum)

-grochowata (os pisiforme).

 

W szeregu dalszym szkielet dłoni tworzą kolejno:

-kość czworoboczna większa (os trapezium)

-czworoboczna mniejsza (os trapezoideum)

-główkowata (os capitatum)

-haczykowata (os hamatum).

Śródręcze (metacarpus) tworzy pięć długich kości (ossa metacarpalia). Łączą się one z kośćmi nadgarstka oraz z odpowiadającymi im paliczkami bliższymi. Każda z nich składa się z trzonu, końca bliższego, czyli podstawy i końca dalszego, czyli głowy.

Kości palców ręki (ossa digitorum manus) składają się z paliczków. Palce 2,3,4 i 5 posiadają po trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy (phalanx proximalis, phalanx media et phalanx distalis). Kciuk z kolei nie posiada paliczka środkowego. Patrząc na budowę ,paliczek składa się z trzonu i dwóch końców.

W budowie dłoni wyróżniamy stawy:

– staw promieniowo-nadgarstkowy – jest stawem elipsoidalnym. Utworzony przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo-nadgarstkowym

– staw śródnadgarstkowy – to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie.

– połączenia stawowe szeregu bliższego kości nadgarstka.

– stawy nadgarstkowy – śródręczne i międzyśródręczne – są stawami płaskimi o minimalnej ruchomości. Kciuk jest wyjątkiem, gdyż możliwe są  w nim ruchy odwodzenia i przywodzenia, przeciwstawienia i odprowadzenia, obwodzenia.

– połączenia stawowe szeregu dalszego kości nadgarstka.

– stawy palców ręki – są stawami kulistymi. Oznacza to, że niemożliwy jest w nich ruch obrotowy.

Palce ręki mają także swoje nazwy:

I – kciuk (pollex),

II – palec wskazujący (index),

III – palec środkowy (digitus medius),

IV – palec serdeczny lub obrączkowy (digitus annularis)

V – palec mały (digitus minimus).

Najczęstsze schorzenia ręki:

1)Zmiany zwyrodnieniowe w okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego najczęściej mają swój początek na skutek urazów tej okolicy. Najbardziej widocznym objawem zian zwyrodnieniowych są guzki Heberdena umiejscowione na grzbietowo – bocznej powierzchni palców II – V stawów miedzypaliczkowych dalszych. Natomiast guzki w okolicy stawów miedzypaliczkowych bliższych to guzki Boucharda.

Możemy wyróżnić chorobę zwyrodnieniową:

– pierwotną, ciężko ustalić jej przyczynę, częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem, dlatego dotyczy głównie osób starszych

– wtórną, która wywołana jest konkretną przyczyną, np. urazem czy zakażeniem, ale też innymi chorobami stawów (np. RZS czy nagromadzeniem złogów wapnia wchrząstce stawowej). Jako przyczynę podaje się także wrodzone zaburzenia budowy oraz innye choroby takie jak cukrzyca lub nadczynność przytarczyc

2)Zwichnięcia stawów palców ręki to głównie zwichnięcia w stawach międzypaliczkowych bliższych. Dzieje się to na skutek urazu powodującego przerost stawu.

3)Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) ręki obserwuje się przeważnie symetrycznie w obu nadgarstkach i stawach rąk do międzypaliczkowych bliższych włącznie. Reumatoidalne zapalenie stawów, któremu towarzyszy ból, stan zapalny i deformacje prowadzi do ograniczenie ruchliwości. Z biegiem czasu następuje niszczenie stawów. Może także dojść do  zaniku mięśni. RZS to choroba autoimmunologiczna. Szczyt zachorowalności przypada na 30-50 i częściej dotyczy kobiet.

4)Przykurcz Dupuytrena to choroba genetyczna w przebiegu której następuje przebudowa i nadmierne grubienie tkanki podskórnej dłoni zwanej dalej powięzią. Zmiany które obserwujemy to guzki, zaciągnięcia skóry, zgrubienia i pasma pogrubiałej tkanki . Pojawiają się one na dłoni i rozciągać się mogą na palce. W rezultacie następuje  stopniowe przykurczanie palców, w stawach ręki. Często zdarza się, że objawy chorobowe nie są odczuwane i wodoczne w obu dłoniach w tym samym stopniu. Zwykle schorzenie zaczyna się na wysokości palca małego i czwartego. Choroba przebiega w sposób powolny i stopniowo zajmuje coraz większą powierzchnie stawów. Trudno przewidzieć jaki będzie jej rozwój. Leczenie farmakologiczne i rehabilitacja nie wpływają w żaden sposób na zmniejszenie objawów czy zahamowanie przykurczu Dupuytrena. Obecnie nie ma dowodów naukowych na to, iże rozwój choroby związany jest z ekspozycją na jakieś środki i czynnościami dnia codziennego. Bardziej agresywny przebieg choroby obserwuje się u osób młodych z bardziej uogólnioną chorobą, ale pomiomo to schorzenie to najcześciej diagnozuje się u mężczyzn powyżej 40 roku życia.

 

  Hyalutidin HC Aktiv z najdłuższym terminem przydatności kupisz u nas: 

koszyk