Staw kręgosłupa

Kręgosłup w organizmie pełni funkcję centralnej osi ciała i jest strukturą o charakterze podporowym. Tworzy elastyczny i wytrzymały „pancerza” i chroni przed uszkodzeniem bardzo delikatne struktury nerwowe rdzenia kręgowego. Stanowi podporę ciała i przede wszystkim umożliwia nam poruszanie się. Wykonuje ruchy: zgięcia i prostowania, boczne, obrotowe, obwodzenia. Nalezy podkreślić, że ruchy prostowania wykonywane są z większą siłą niż ruchy zgięcia. Prostowanie odbywa się biernie dzięki więzadłom żółtym i czynnie dzięki zespołowi mięśni prostowników ( m. prostownik grzbietu) Z kolei jako zginacz służą mięśnie brzucha. Bocznie zginają kręgosłup brzuszne i grzbietowe pasma mięśniowe jednej strony. Do wykonywania ruchów obrotoweych kręgosłupa służą „spirale mięśniowe”, w skład których wchodzą mięśnie grzbietu i brzucha obu stron.

Trzony kręgów łączą się ze sobą chrząstkozrostami lub więzozrostami. Powierzchnie stawowe połączone są za dobą za pomocą dwudziestu trzech krążków międzykręgowych. Do więzozrostów zaliczamy więzadło podłużne przednie, więzadło podłużne tylne. Poszczególne kręgi spajane są ze sobą przez więzadła: międzypoprzeczne, międzykolcowe, żółte, międzyłukowate, nadkolcowe, karkowe. Z kolei za połączenie krzyżowo-guziczne odpowiadają więzadła: krzyżowo-guziczne brzuszne, krzyżowo-guziczne grzbietowe głębokie, krzyżowo-guziczne grzbietowe powierzchowne, krzyżowo-guziczne boczne.

Wyróżniamy następujące części kręgosłupa:

– część szyjna

– część piersiowa

– część lędźwiowa

– część krzyżowa

– część guziczna (ogonowa)

Podstawowymi elementami budującymi kręgosłup są kręgi. Każdy kręg kręgosłupa jest osobną kością. Kręgi ułożone są jeden na drugim jak pierścienie. Przez środek każdego kręgu przebiega rdzeń kręgowy.

Człowiek posiada:

– 7 kręgów szyjnych

– 12 kręgów piersiowych

– 5 kręgów lędźwiowych

– 24 kręgi w ścisłym znaczeniu)

– 5 kręgów krzyżowych
Fizjologiczne krzywizny kręgosłupa:

– lordoza szyjna

– kyfoza piersiowa

– lordoza lędźwiowa

Najczęstsze schorzenia kręgosłupa:

1)Zmiany zwyrodnieniowe – zwyrodnienie kręgosłupa jest deneracyjnym schorzeniem struktur kręgosłupa i wiążą się z nim nieodwracalne zmiany w jego obrębie. Schorzenie to powoduje przedwczesne zużyciu się oraz zwyrodnienie tkanek tworzących stawy, dyski, kręgi i inne części składowe kręgosłupa. W miarę postępowania choroby następuje uszkodzenie chrząstek stawowych a kości się przebudowują i tworzą się tzw. wyrośla kostne. Powstają równieża torbiele podchrzęstne. W konsekwencji tych zmian następuje ogólne uszkodzenie struktur kręgosłupowych i powstaje niestabilość jego części oraz deformacja całego kręgosłupa.

Rodzaje zwyrodnień:

  • choroba zwyrodnieniowa właściwych stawów kręgosłupa
  • choroba zwyrodnieniowa stawów unkowertebralnych (szyjnych)
  • choroba zwyrodnieniowa segmentu kręgowego wtórna do przewlekłej przepukliny jądra miażdżystego
  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupowo-żebrowa
  • hiperostoza usztywniająca kręgosłupa

2)Przepuklina krążka międzykręgowego – schorzenie mechaniczne, następuje uszkodzenie – krążka międzykręgowego (dysku). Najczęściej występuje w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (70%), rzadziej w szyjnym i bardzo rzadko w piersiowym.

Dysfunkcję tą diagnozuje się najczęściej u osób w wieku 20-60 rż. Szczególnie często (około 90% populacji) występuje w krajach wysokorozwiniętych. U 1/3 pacjentów występuje rwa kulszowa, która objawia się bólem kręgosłupa lędźwiowego promieniującym do kończyn dolnych.

Możemy wyróżnić następujące przepukliny:

portruzja – fachowo nazywana protruzją krążka międzykręgowego . Jest to coraz częściej spotykane schorzenie. W kręgosłupie znajdują się krążki międzykręgowe, które potocznie nazywamy dyskami. Odgrywają one istotną rolę w biomechanice kręgosłupa łącząc poszczególne jego segmenty.
Krążek składa się z trzech zasadniczych części:

  • pierścienia włóknistego
  • płytek chrzęstnych łączących krążek z powierzchniami trzonów kręgów
  • jądra miażdżystego

Sposób w jaki żyjemy i jaki tryb życia prowadzimy, powoduje że struktury dysku degenerują się. W konsekwencji tego dochodzi do protruzji krążka międzykręgowego. Objawia się to pęknięciem pierścienia włóknistego i wysunięciem się jądra miażdżystego poza obrys krążka międzykręgowego. W bardzo skrajnych przypadkach dochodzi do wypłynięcia jądra miażdżystego co powoduje ucisk na tkanki otaczające kręgosłup. Sprawia to ogromny ból który uniemożliwia normalne funkcjonowanie przez wiele tygodni.

ekstruzja – przepuklina krążka z uszkodzeniem ścian i przerwaniem ciągłości pierścienia włóknistego.

sekwestracja – oderwanie fragmentu jądra miażdżystego z przemieszczeniem go do kanału kręgowego.

3)Boczne skrzywienie kręgosłupa – inaczej mówiąc skolioza. Choroba ta sprawia, że kręgosłup powoli wykrzywia się w prawo albo w lewo. Łukowate wygięcie (pierwotne) w jednym z odcinków kręgosłupa zaburza równowagę tułowia a środek ciężkości ciała zostaje przesunięty na środek. W konsekwencji tego powyżej i poniżej wygięcia pierwotnego powstają skrzywienia wtórne (wyrównawcze). Kręgosłup zaczyna w rezultacie przypominać kształt litery S.
Jest to wda postawy, która sprawia, że wraz z powstawaniem łuku, kręgi ulegają skręceniu wokół osi pionowej w stronę wypukłości skrzywienia.

 

 Hyalutidin HC Aktiv z najdłuższym terminem przydatności kupisz u nas: 

koszyk